pdf18

בעוד שדיני החוזים בסיסם הוא הסכמה – אנשים מסכימים ביניהם על החוזה, בדיני הנזיקין אלו חובות או איסורים כופים. דיני הנזיקין קובעים שזכותו של אדם לממש את החופש האישי שלו, או את האינטרסים שלו, באופן הרחב והחופשי ביותר, עד אותה נקודה שבה החופש שלו, פוגע באינטרסים של מישהו אחר. דיני הנזיקין עושים איזון אינטרסים פרטיים. כולנו בחברה אחת, לכל אחד חופש פעולה רחב ככל הניתן, אך מצד שני, דיני הנזיקין מחייבים אותנו לתחשב בזכויות של הפרטים האחרים בחברה. הסביר זאת הש' ברק בציינו כי דיני הנזיקין עושים "הנדסה חברתית".

לסיכום: עילות מנוגדות ייתכנו במקום בו דין מסוים יוצר הסדר שלילי לגביי הנושא הנידון, אך דיני הנזיקין מספקים הגנה על אותו אינטרס שנפגע ומקימים עילה נזיקית עבור אותו אירוע. http://www.meidashoa.co.il

1          מטרות ותיאוריות של דיני הנזיקין

התפתחות דיני הנזיקין ואופיים מקשים על איתור מטרתם. בלמידת התיאוריות של דיני הנזיקין, אנו מקבלים כלים למציאת פתרונות, ויש צורך לשלב את התיאוריות, החקיקה, ההלכות ושיקולי המדיניות עם היישום על מקרים נזיקיים.

אחד המקרים כדוג' ראשונית לניתוח של דיני הנזיקין, הוא The mcdonalds hot coffe case: גברת בת 79 נכנסה לדרייב-אין שבו קונים ונוסעים, וקנתה כוס קפה סגור. ישבה ליד הנהג. לבשה בגדים סופגי מים וישבה במושב קעור. החזיקה את הקפה בין הרגליים ונשפך עליה קפה רותח. תוך 12 שניות היא קיבלה כוויות בדרגה 2-3 בחלק הגוף התחתון שלה. כביכול כוס הקפה היא מוצר פגום ומסוכן, ולו היה זה מקרה ישראלי החוק היה חוק המוצרים הפגומים. אך ישנו ניסיון גם לטעון שמדובר בתאונת דרכים, היות וזה קרה בתוך רכבה. אם זה אכן תאונת דרכים אזי נכנס לאחריות מוחלטת של חוק הנפגעים בתאונות דרכים (אחריות של מקדונלדס). מה היה לא בסדר עם מקדונלדס? על הכוס עצמה הייתה אומנם אזהרה, אך בכתב קטן מדי. האם אזהרה מספיקה? עצם העיסוק בפעילות עם פוטנציאל סיכון מטילה עליהם אחריות שונה, ממכירת דברים שאינם מסוכנים. לראשונה עולה שאלה – האם ההתנהגות של מקדונלדס הייתה סבירה? מה הסיבה להטיל אחריות? העובדות הנוספות יסבירו כיצד קרה שבפס"ד זו הוטלה

Comments are closed.