pdf19

אחריות מאוד רחבה, בסכום מאוד גבוה, כביכול, לגבי אירוע קטן של שפיכת קפה. עובדות: המכונית היא אמריקאית ישנה,  סטלה ליבק לובשת בגדי ספורט מסוג דרייפיט (בד שסופג זעה), אשר גרמו לכך שהקפה נספג מהר יותר מאשר בגד רגיל. הקפה היה בחום של 180 מעלות (פרנהייט), כאשר במקומות אחרים החום הוא 150. בנוסף, מקדולנדס מודעת לסכנה שבטמפרטורה של הקפה, ובמהלך 10 שנים ניכוו והוגשו כ-700 תביעות משפיכת קפה. איש המקצוע של מקדנלדס טוען כי 700 מקרים של כוויות זה כשואף ל-0, לעומת הכמות שהם מוכרים. כביכול החברה מעדיפה כסף (השתלמות כלכלית). "לא שווה לחשוב על סטלה ליבק". הוא מעדיף לפצות 700, מאשר להוריד טמפרטורת קפה. למה? 1. הקפה יישאר חם כאשר הנהג יתחיל לשתות אותו בשיבה לרכב ואחרי 10 דק' מזמן המזיגה; 2.מקדונלד מבטיחה רי-פיל לקפה אם הלקוח עוד שם, ככה אם הקפה יהיה רותח הוא ייאלץ לחכות ויעדיף כבר לנסוע מאשר לחכות שהקפה יתקרר. בהתחלה סטלה ליבק רצתה התחייבות ציבורית להפחית את טמפ' קפה, החזר הוצאות, תשלום לבת שלה שטיפלה בה, ופיצויי כללי. זה מגיע לביהמ"ש כיוון שמקדונלדס לא משלמים. ביהמ"ש פוסק 2.7 מיליון דולר פיצוי עונשי, ועוד פיצוי כללי של 200 אלף דולר. http://www.meidashoa.co.il

1.1          פיצוי להשבת המצב לקדמותו או ענישה?

בפס"ד לעיל, ניתן לראות שביהמ"ש מטיל פיצויי עונשי (הענשת הנתבע). זה לא לגמרי קשור לשיטת המושבעים, וזה יכול לקרות גם בישראל (למרות שבכלליות יש הסתייגות כללית מפיצוי עונשי בסכומים גבוהים בישראל).  מטרת הפס"ד (ומטרות דיני נזיקין בכלליות) הזה הוא פיצויים,  חינוך תעשייה, הרתעה וענישה – הכוונת ההתנהגות והצבת רף שעל פיו יש לפעול (להבין דרך זה מה סביר ומה לא).

פס"ד פלונית: עסק בתקיפה מינית קיצונית בתוך המשפחה. השאלה הייתה מה מקומה של הענישה בדיני נזיקין? כאשר כביכול יש כבר את הדין הפלילי שמטפל בעניין זה. הטיעון היה שיש במקרה זה צורך בפיצוי עונשי. ביהמ"ש קבע שאכן יש לענישה מקום גם בנזיקין, אך הדבר יבוא לידי ביטוי רק במקרים קיצוניים. בפועל, גם במקרה הזהף לא ניתנו פיצויים עונשיים מכוח דיני הנזיקין.

Comments are closed.