pdf1

1.1          קשיים בהגדרת דיני הנזיקין

כדי להבין מהם דיני הנזיקין צריך להגדירם. ההגדרה של דיני הנזיקין כענף משפטי, נתקלת במקבץ קשיים משלוש סיבות עיקריות:

  1. ריבוי סוגי התנהגות: כשאנו מגדירים דיני חוזים יש קו שעובר כחוט השני בין כל העילות שיעסקו בדיני חוזים. תמיד תהיה שם תביעה חוזית – הפרת חוזה, כריתת חוזה, העדר תום לב בכריתת חוזה וכו'. דיני קניין מסתובבים סביב מערכת יחסים בין אדם לנכס. לא משנה אם זה קניין רוחני, קניין מטלטלין וכו'. יש חוט שמאחד את הסיטואציות שעוסקות בדיני קניין – היחסים בין אדם לחפץ. בדיני התאגידים – ישנה ישות משפטית מלאכותית שהדין נותן לה כושר לפעול, כל מה שנופל תחת דיני תאגידים עוסק בישות משפטית זו. בדיני נזיקין, אנו עוסקים בכל סוגי ההתנהגות האנושית – אחריות יצרנים למוצרים פגומים, לשון הרע, תאונות דרכים, רשלנות רפואית, קבלן שמשאיר בור פתוח ומישהו נפל, שוטרת בשדה התעופה שלא אכפה צו עיקוב יציאה מהארץ וכתוצאה מכך נוצר נזק לפרט – כל אלו דיני נזיקין. אי אפשר להגדיר דיני נזיקין על ידי סוג ההתנהגות מסויים, כיוון שישנם סוגים רבים של התנהגויות שלא בהכרח ניתן לייצר קשר ביניהן. meidashoa.co.il
  2. ריבוי מטרות: במסגרת דיני הנזיקין אנחנו מנסים להשיג מגוון גדול של מטרות. בעבר, המטרה של דיני נזיקין הייתה לפצות על נזק שנגרם. עם השתנות העתים, ההכרה באינטרסים נוספים והכנסתם לתוך דיני נזיקין, החלו דיני הנזיקין לשמש למטרות נוספות מלבד פיצוי גרידא: הרתעה, חינוך, מניעת נזק. יתרה מזאת, הקושי מתגבר כאשר המטרות לעיתים סותרות האחת את השניה.

Comments are closed.