pdf

התמודדות עם תופעות חברתיות שליליות: נזקי עישון. זהו תחום שבו המדינה הרימה ידיים ולא הצליחה לאכוף את החיוב בחוק שלא לעשן במקומות ציבוריים. כאן באו דיני הנזיקין והתגייסו לטובת המדינה והחברה. הפס"ד הידוע ביותר בנושא הוא פס"ד פוקצ'טה: השופט רובינשטיין קבע כי רשויות המדינה הפסידו ביישום החוק ולכן יש לגייס את דיני הנזיקין על מנת להתמודד עם התופעה באמצעות תביעות נזיקיות. כיום רוב התביעות בנושאי עישון במקומות ציבוריים, הן תביעות של אנשים פרטיים שהאינטרס שלהם לאוויר נקי נפגע כתוצאה מעישון במקום ציבורי.  meidashoa.co.il

המסר המתבקש מההכרה באינטרסים חדשים המקימים עילה נזיקית, הוא שמדובר בתחום הממשיך להתפתח באופן תמידי. הנושאים המפורטים ומתוארים לעיל, לא היוו עילות נזיקיות לפני מספר שנים וכיום הם תופסים מקום מרכזי, על אף שפקודת הנזיקין לא השתנתה מזה כ-40 שנה.

לדעת ד"ר גידרון ההתרחבות של דיני הנזיקין היא לגיטימית במקומות בהם המשפט לא העניק לאדם כלים מספקים לקבלת פיצויים. ב-20 השנים האחרונות דיני הנזיקין התפתחו בקצב דרסטי, אך בשנתיים האחרונות ישנה תחושה של עצירה. ניכר כי המערכת הפנימה שרצים מהר מידי ורחוק מידי. האטה זו משקפת את ההבנה שהאחריות הנזיקית מצד אחד מתרחבת ומוסיפה להתפתח, אך מצד שניף צריך להישמר מלרוץ מהר מידי – ישנו צורך ברור במציאת האיזון.

 

Comments are closed.