meida

איך כורתים חוזה?

חוזה= הצעה+קיבול (ס' 1 לחוק החוזים).

חוזה הוא מפגש של רצונות, הנקודה בה הצדדים הגיעו להסכמה.

הצעה (עפ' ס' 2 לחו"ח)- ע"מ שתהיה הצעה  צריכים להתקבל 3 היסודות להלן (יסודות מצטברים):

  1. פנייה של אדם לחברו/לציבור- פניה היא צורה של תקשורת שיוצאת ממני כלפי חוץ, בכל צורה שהיא.
  2. פנייה שמעידה על גמ"ד (גמירת דעת)- גמירת דעת היא החלטה, זה מעיד על כוונה ורצינות. חתימה היא סימן טוב לרצינות, אך היא אינה סימן הכרחי לכך. ככל שאדם נותן יותר פרטים זה יכול ללמד אותנו על רצינות. השפה בה אני משתמשת יכולה להעיד על רצינות. אגב, רצינות נדרשת גם מהניצע לא רק מהמציע. המבחן לרצינות הוא מבחן אובייקטיבי (הכוונה צריכה להיות רצינית כלפי חוץ). מבחן אובייקטיבי הוא מבחן שעליו לעמוד בפני האדם הסביר.בביה"מ השופט הוא האדם הסביר. למרות שהמבחן הוא אובייקטיבי עליו להיות אובייקטיבי-מרוכך, כלומר להתחשב בנסיבות. בפסק דין פרץ נגד בוחבוט לבוחבוט הייתה דירה שאינה רשמו על שמו בטאבו אלא ע"ש אביו. כולם יודעים שהדירה היא פיזית של הבן ואין על כך מחלוקת. הבן רצה למכור את הדירה והוא ניהל מו"מ עם פרץ, הם הגיעו להסכמות מלאות על כל הפרטים, אך הם לא כתבו כלום, ההסכמות היו בע"פ. פרץ רושם את כל הדברים על נייר כפי סיכמו בינהם והולך לבוחבוט האבא ע"מ להחתים אותו. פרץ אמר שייתן צ'ק אחד כמקדמה לבן ואחד לאב על כך שהוא חותם. בוחבוט האב שהיה שיכור גמור-חותם על החוזה ומקבל את הכסף. במקרה זה לא הייתה גמירת דעת משום שהאב היה שיכור לגמרי. כלומר, גמירת הדעת נבחנת בנסיבות העניין. meidashoa.co.il
  3. הפנייה צריכה להיות מסוימת – פנייה מסוימת היא פנייה שיש בה את עיקרי הפרטים. דרישת המסוימות היא שעיקרי הדברים כתובים, או נאמרו או נקבעו (כי חוזה לא יכול להיות בכתב). למשל אם אין מחיר בהצעה שניתנה זו אינה הצעה. בחוזה רכישת דירה צריכים להיות מצוינים פרטים מזהים כמו כתובת, מס' חלקה וכדומה. פרטים שלא כתובים אפשר להזמין למשל באמצעות החוק (למשל אם הצדדים לא קבעו אחרת- החוק קובע שהקונה משלם מס רכישה, והמוכר מס שבח). כאשר לא נקבע מועד ביצוע יש ס' בחו"ח מהו מועד המסירה. (השלמת פרטים ס' 26 חו"ח).

שני שחקנים בסיטואציה- המציע והניצע.

כל התנאים לעיל חייבים להתקיים, אחרת אין חוזה. אם אין את כל תנאים הללו, אז יש לנו "הזמנה" ולא "הצעה". (למכירה- האוטו שלי).

לשיעור הבא לקרוא את מה שנאווה מעלה לאתר.

Comments are closed.